Uformel-privat organisering

De uformelle, private organiseringer er netværk og andre løse organiseringsformer, hvor der ikke er nogen form for juridisk binding eller medlemskab. Incitamentet til deltagelse i netværk ligger i forventningen om, at fælles møder og aktivitet medfører nyttig vidensdeling og kontakt til andre aktører. Det kan være direkte forretningsmæssigt interessante muligheder, eller der kan være tale om en forventning om en mere generel forbedring af rammebetingelser for virksomheden eller bymidten. Grundlaget for organiseringen er fælles interesser i udviklingen af et sted, ressourcer, beslægtet produktion eller marked. Et handelsnetværk, et erhvervsnetværk eller en bevaringsforening, hvor medlemskab er frivilligt, kan være eksempel på en mere permanent organisering af denne type, selv om der ofte vil være formelle elementer i form af egentlig foreningsdannelse. Tidsbegrænsede projekter og ad hoc-organiseringer til afholdelse af markedsdage eller andre events er andre eksempler.

Denne type netværk kan være gode at bemærke i de indledende aktøranalyser, da de ofte er en nøgle til at kortlægge interesser og magtrelationer i bymidten. Dermed kan de danne grobund for en yderligere mobilisering af værdifulde aktører.

Klik her for at komme tilbage til Organiseringsmodeller.

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.