Ansøgningsblanketter

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har en række blanketter til ansøgninger og indberetning af ulovlig udlejning. Herunder finder du alle vores blanketter med angivelse af formål, den typiske ansøger, link til blanket og en oversigt over hvilke bilag vi beder om.

Når du har ansøgt, vil du modtage en kvittering på mail.

Vil du læse mere om reglerne og læse vores vejledninger, kan du orientere dig i fanerne til venstre.

Ansøg om erhvervelse af ejendom (fx fællesareal, vejareal eller fælleshus/bygning)

Hvem ansøger typisk

Blanket

Vi beder om følgende bilag

 • Grundejerforening
 • Ejerforening

Ansøgning om erhvervelse af fællesareal m.v. (virk.dk)

 • Vedtægter
 • Skøde
 • Købsaftale

 

Ansøg om erhvervelse af ejendom 

Hvem ansøger typisk

Blanket

Vi beder om følgende bilag

 • Selskab, forening, anden sammenslutning,
 • Almennyttig forening
 • Fond

Der findes p.t. ingen ansøgningsblanket. Send din ansøgning inkl. bilag til 

sommerhusloven@plst.dk

 

 • Skøde
 • Købsaftale
 • Evt. vedtægter

 

Ansøg om erhvervelse af medarbejdersommerhus

Hvem ansøger typisk

Blanket

Vi beder om følgende bilag

 • Virksomheder til udlejning for medarbejdere
 • Feriefond eller personaleforening til brug for medlemmer

Ansøgning om erhvervelse af medarbejdersommerhus (virk.dk)

 • Skøde
 • Købsaftale

 

Ansøgning om tilladelse til udlejning af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger

Hvem ansøger typisk

Blanket

Vi beder om følgende bilag

 • Ejere af overflødiggjorte bygninger i landzone med landzonetilladelse eller positiv udtalelse herom fra kommunen

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger i overflødiggjort bygning (virk.dk)

 

 • Plantegninger
 • Landzonetilladelse

 

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af hytter

Hvem ansøger typisk

Blanket

Vi beder om følgende bilag

 • Alle

 

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af fritliggende hytter (virk.dk) 

 

 • Plantegninger
 • Dokumentation for at hotelbegrebet er opfyldt

 

Falder din ansøgning ikke ind under ovenstående kategorier? Det drejer sig om ejendom eller udlejning til ferie- og fritidsformål m.v.

Hvem ansøger typisk

Blanket

Vi beder om følgende bilag

 

Send en ansøgning til sommerhusloven@plst.dk indeholdende oplysninger såsom:

 • Adresse på ejendom, matrikelnummer og ejerlav
 • Anvendelse
 • Formål
 • Størrelse og omfang

 

 • Evt. plantegning eller andet relevant materiale

 

Anmeld ulovlig udlejning

Hvem ansøger typisk

Blanket

Vi beder om følgende bilag

 • Ofte kommuner, skattemyndighed eller private (typisk naboer)

Indberetning af potentiel erhvervsmæssig udlejning (virk.dk)

 

 

Kontaktinfo

Team Ferieboliger og tilsyn efter sommerhusloven i Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Mail: sommerhusloven@plst.dk

Telefon: 33 30 70 13