Udlejning

Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum (værelser) til ferie- og fritidsformål m.v., uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Loven omfatter desuden alle typer ejendomme og bygninger, uanset hidtidig benyttelse, samt campingpladser.

Ansøgningsblanketter

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har en række blanketter til ansøgninger og indberetning af ulovlig udlejning. Herunder finder du alle vores blanketter med angivelse af formål, den typiske ansøger, link til blanket og en oversigt over hvilke bilag vi beder om.

 

Egen fulde helårsbolig til feriegæster

Udlejer en borger sin fulde helårsbolig til feriegæster, må udlejningen ske i op til 70 dage per kalenderår. Læs mere om udlejningsgrænserne og kommunens mulighed for at bistå med sagsoplysning i Plan- og Landdistriktsstyrelsens tilsyn her.

  

Kontaktinfo

Team Ferieboliger og tilsyn efter sommerhusloven i Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Mail: sommerhusloven@plst.dk

Telefon: 33 30 70 13