European Urban Initiative (EUI)

Plan- og Landdistriktsstyrelsen er udpeget som nationalt kontaktpunkt for EU-programmet European Urban Initiative (EUI).

European Urban Initiative (EUI) er et urbant EU-program, der har til formål at understøtte europæiske byers bæredygtige udvikling. Programmet opererer under den fælles europæiske politik Urban Agenda for the EU (UAEU) og er en af EU’s store investeringer i at styrke byerne rundt omkring i hele Europa. 

Læs mere på EUI´s europæiske side her. 

Det danske kontaktpunkt 

Plan- og Landdistriktsstyrelsen er udpeget som det danske kontaktpunkt for EUI-programmet. Kontaktpunktet har til opgave at udbrede viden om EUI-programmet, aktiviteter og ansøgningsrunder (calls) til byernes mange aktører. Det danske EUI-kontaktpunkt koordinerer løbende med kontaktpunktet for URBACT-programmet, som i Danmark er placeret i Erhvervsstyrelsen. EUI’s europæiske sekretariat ligger i Lille, Frankrig.

Læs mere på Danmarks EUI kontaktpunktside her.   

EUI er innovativ bæredygtig byudvikling 

EUI støtter byer og projekter af forskellige størrelser gennem en bred palet af indsatser. I EUI arbejder man med flere tilgange til at understøtte den bæredygtige byudvikling ved at:

  • fremme innovative idéer og løsninger på byernes udfordringer.
  • støtte lokale projekter, der udvikles i bredt funderede partnerskaber.
  • dele viden og erfaringer på tværs af byer i EU.
  • støtte implementering af gennemafprøvede urbane løsninger fra by til by i Europa.

Europa-Kommissionen har afsat et samlet budget på 450 mio. euro fra ERDF-midlerne (den Europæiske Fond for Regionaludvikling), som uddeles frem til og med 2029. 

Siden bliver løbende opdateret.  

Senest opdateret 15-04-2024

Danske sider knyttet til EUI

Det danske kontaktpunkt: Denmark 

LinkedIn: EUI Danmark

Relevante links

Alt om EUI 

Alt om URBACT

Søg urbanviden på PORTICO 

Om Urban Agenda for the EU (UAEU)

Kontaktpunkt Danmark

Anne Møller