Kommuneplanlægning

Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Her kan du få oplysninger og vejledning om en række emner, der er centrale i forhold til arbejdet med at revidere kommuneplanen eller lave et kommuneplantillæg.

Alle kommuner har pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. Planen formidler kommunalbestyrelsens prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. 

Planloven giver stor metodefrihed i kommuneplanlægningen, men kommunerne skal være opmærksomme på, at der kan være visse formkrav ift. kommuneplanen, som skal overholdes.

Danmark er efter planloven inddelt i 3 zoner: Byzone, sommerhusområde og landzone. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land.

Boligejer.dk

Information om bolighandel og køb af ejendomsdatarapport

Liv og land

Om landdistrikterne - herunder styrelsens initiativer på landdistriktsområdet