24.03.2022

Egen fulde helårsbolig til feriegæster

Udlejer en borger sin fulde helårsbolig til feriegæster, må udlejningen ske i op til 70 dage per kalenderår. Læs mere om udlejningsgrænserne og kommunens mulighed for at bistå med sagsoplysning i Plan- og Landdistriktsstyrelsens tilsyn her.

Udlejning af egen fulde helårsbolig

Per 1. maj 2019 er der indført nye regler i sommerhusloven, som indeholder et konkret udlejningsloft for udlejning af egen, fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. Udlejningsloftet er på 70 dage pr. kalenderår. De 70 dage gælder uanset om der udlejes gennem bureau eller om ejer/bruger selv står for udlejningen. Der må samlet højst udlejes i 70 dage pr. kalenderår.

Denne udlejningsgrænse gælder frem til udgangen af 2020.

Efter den 1. januar 2021 er udlejningsloftet på 30 dage pr. kalenderår, hvis ejeren selv forestår udlejningen, og 70 dage, hvis der udlejes gennem bureau, og bureauet automatisk indberetter udlejningsindtægterne via indkomstregistret.

Kommunen kan forhøje udlejningsloftet

Kommunen kan beslutte at sætte udlejningsloftet på de 70 dage op til højst 100 dage. Hvis kommunen beslutter at hæve udlejningsloftet, følger det af reglerne, at beslutningen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og meddeles til Plan- og Landdistriktsstyrelsen på mail til sommerhusloven@plst.dk.

Se liste over kommuner der har hævet udlejningsloftet til højst 100 dage.

Kommunens beslutninger bør træffes i tilstrækkelig god tid til, at ejere og brugere kan nå at indrette sig på de nye grænser. Beslutningen skal som udgangspunkt træffes i ét kalenderår med virkning for det kommende kalenderår.

Kommunen kan ikke fastsætte en lavere grænse end de 70 dage.

Udlejning af værelse(r)

Hvis ejeren eller brugeren alene udlejer dele af sin egen helårsbolig, f.eks. et værelse, gælder reglerne i medfør af sommerhuslovens § 1, stk. 1, nr. 1. Læs mere om regler for udlejning af værelser her.

I 2019 gennemførte Erhvervsstyrelsen en evaluering af erfaringerne med værelsesudlejning til ferie- og fritidsformål m.v. Se evalueringen her.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen fører tilsyn og kommunen kan bistå med sagsoplysninger

Plan- og Landdistriktsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne for udlejning af egen fulde helårsbolig.

Kommunen kan dog bistå med undersøgelser og tilvejebringelse af faktiske oplysninger omkring et udlejningsforhold til brug for Plan- og Landdistriktsstyrelsens tilsyn. Kommunen er ikke pålagt en pligt til at sikre oplysninger af konkrete sager, men har en ret til at bidrage med sagsoplysning.

Når kommunen fremsender oplysninger, jf. ovenfor, skal de anvende denne indberetningsblanket

LOVGIVNING

Link til retsinformation

Lovforslag som fremsat - ændring af sommerhusloven 9. april 2019

ANDRE HJEMMESIDER

Relevante links

Læs mere om reglerne for udlejning af egen fulde helårsbolig på:

Boligejer.dk

Deleøkonomi.dk

LINK TIL INDBERETNINGSBLANKET

Anmeld ulovlig udlejning

Ønsker du at indberette ulovlig udlejning, bedes du anvende denne blanket:

Indberetningsblanket