Antenner og ledningsanlæg

Antenner og ledningsanlæg skal indgå i den kommunale planlægning for at sikre udbygningen af den digitale infrastruktur, herunder bl.a. bredbånd og mobildækning.

Antenner og ledningsanlæg er afgørende for forsyningen og den digitale infrastruktur, men kræver særlig planlægning for at sikre balance mellem dækning og miljø.

Regeringens målsætninger om digital infrastruktur

Generelt har Danmark en veludbygget digital infrastruktur, men der er fortsat områder af landet, hvor borgere og virksomheder ikke har adgang til de bredbåndshastigheder og den mobildækning, de ønsker. Endvidere skal kapaciteten i mobilnettene forbedres for at tilgodese fremtidens behov for mobildata.

Regeringen støtter målsætningen om, at:

  • Alle husstande og virksomheder skal i 2020 have adgang til minimum 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
  • Der skal være god mobildækning i hele landet.

Ovenstående skal ske med udgangspunkt i principperne om markedsbaseret og teknologineutral udrulning.

Planlægning for digital infrastruktur

Den kommunale planlægning skal tilgodese udbygningen af digital infrastruktur, og kommunale planer bør tage højde for etablering af mobilmaster til udbygning af mobilt bredbånd og taledækning.

De kommunale planer skal således sikre mulighed for etablering af de tekniske anlæg, herunder antenne- og ledningsanlæg, som er samfundsmæssigt nødvendige. Samtidig skal planerne tage hensyn til natur, miljø, landskab og kulturmiljø ved placering og udformning af tekniske anlæg.

Ledningsanlæg

Den kommunale planlægning skal sikre, at de eksisterende arealreservationer til etablering af naturgastransmissionsanlæg, naturgaslagre og regionale naturgasledninger opretholdes, og at afstands- og sikkerhedsbestemmelser omkring naturgastransmissionsledninger respekteres.

Derudover skal planlægningen sikre, at de eksisterende arealreservationer til højspændingsanlæg opretholdes.