Bymidtesamarbejdets aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.

Inspiration til bymidtesamarbejdets aktiviteter

Et bymidtesamarbejde kan kaste sig ud i mange forskellige aktiviteter. På kort sigt har typiske opgaver for bymidtesamarbejder været fælles markedsføring, byliv-events, udsmykning, fundraising, branding- og kommunikationsindsatser, aktivering af tomme lokaler, byvandringer, netværksarrangementer og vidensdeling.

I det længere perspektiv kan bymidtesamarbejdet engagere sig i at gennemføre større investeringer og fysiske forandringer i byrummet. Det kan fx være projekter omkring ændringer i byrummets anvendelse, øget sikkerhed og tilgængelighed, forskønnelse eller klimasikring. Ud over fysiske forandringer kan samarbejdet også arbejde med tiltrækning af virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, kompetenceudvikling af samarbejdets aktører (fx øget digitalisering eller kundeservice) eller med at samle aktørernes data og viden i en fælles videns- og statistikbank.

Midlertidige afprøvninger

Midlertidige afprøvninger kan være en måde at bryde fastlåste vaner og forestillinger. Det kan fx være afspærring af pladser, placering af byrumsinventar, nye mødesteder, mm. En del af testbyerne har arbejdet med midlertidige afprøvninger, hvor kommunen tester ideer til fremtidige initiativer af med prototyper. Det giver mulighed for at få feedback fra borgere, der er berørt af initiativerne. På baggrund af reaktionerne kan løsningen forfines, forkastes eller der kan genereres helt nye ideer.

Inspiration til bymidtesamarbejdets aktiviteter

Ud over at identificere strategiske pejlemærker eller udarbejde en fælles udviklingsplan kan bymidtesamarbejdet kaste sig ud i mange forskellige aktiviteter. På kort sigt har typiske opgaver for bymidtesamarbejder været fælles markedsføring, byliv-events, udsmykning, fundraising, branding- og kommunikationsindsatser, aktivering af tomme lokaler, byvandringer, netværksarrangementer og vidensdeling.

I det længere perspektiv kan bymidtesamarbejdet engagere sig i at gennemføre større investeringer og fysiske forandringer i byrummet. Det kan fx være projekter omkring ændringer i byrummets anvendelse, øget sikkerhed og tilgængelighed, forskønnelse eller klimasikring. Ud over fysiske forandringer kan samarbejdet også arbejde med tiltrækning af virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, kompetenceudvikling af samarbejdets aktører (fx øget digitalisering eller kundeservice) eller med at samle aktørernes data og viden i en fælles videns- og statistikbank.

Inspirationscases

Neden for har vi samlet en række inspirerende cases om bymidtesamarbejdets aktiviteter og projekter.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.