Bymønster

Kommunal planlægning for bymønster kan som en typisk del af kommuneplanens hovedstruktur være udgangspunkt for prioriteringer angående den overordnede strategiske byudvikling.

Bykvalitet og geografisk placering spiller en væsentlig rolle i byernes indbyrdes konkurrence om at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder.

Bymønsterets rolle

Byerne i en given kommune vil have forskellige indbyrdes roller, og en konkret stillingtagen til dette via udpegningen af et bymønster kan som en del af kommunernes planlægning og prioritering være med til at fremhæve og understøtte de forskellige byers styrker, kvaliteter og særlige karaktertræk. En definition af byernes roller er i høj grad en politisk, strategisk prioritering.

Udpegning af bymønsteret

Bymønsteret er ikke konkret reguleret af Planloven, men er en oplagt del af kommuneplanens hovedstruktur, ligesom det hænger tæt sammen med fx detailhandelsstrukturen og den offentlige service.
 
Udpegning af bymønsteret kan ske på baggrund af samlede overvejelser om bl.a.:
  •  udnyttelse af investeringer i eksisterende infrastruktur.
  •  forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur.
  •  lokaliseringen af offentlig service.
  •  arbejdspladser.
  •  indkøbsmuligheder.

Kommunernes erfaring

I forbindelse med første generation af planstrategier efter strukturreformen i 2007 blev kommunernes behandling af bymønster/byrolle undersøgt.
 
En af konklusionerne var, at det ofte er en udfordring for både de større og mindre kommuner at foretage en prioritering mellem byerne og få politisk opbakning til at prioritere udviklingen forskelligt i kommunens byer.
 
Undersøgelsen var en del af Plan09 – et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet. Den er ikke fulgt op af konkret vejledning fra staten om, hvordan man som kommunal planlægger kan arbejde med emnet og den politiske opbakning.
 
Se mere om arbejdet med byroller på Plan09-hjemmesiden.
 
En mulighed for kommunerne er at inddrage borgerne i arbejdet og dermed sikre den fornødne forventningsafstemning mellem tekniker, politiker, borger og øvrige relevante interessenter.
RELEVANTE LINKS

Lovgivning