Partnerskab for levende bymidter

Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter i hele landet. Partnerskab for levende bymidter giver inspiration til andre kommuner eller byer, som ønsker at arbejde med levende bymidter.

Partnerskabet har siden det blev nedsat udgivet:

Baggrund for Partnerskabet

Den daværende regering nedsatte i august 2020 et partnerskab for levende bymidter, som har sat fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer. Partnerskabet har i 2021 indsamlet og analyseret eksisterende og igangværende projekter og eksempler på levende bymidter og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der indeholder en række anbefalinger til indsatser rettet mod staten, kommunerne og erhvervslivet.

Partnerskabet har desuden udarbejdet en værktøjskasse med konkrete greb til arbejdet med levende bymidter. I værktøjskassen findes konkrete værktøjer og tilgange til blandt andet igangsættelse af bymidtesamarbejde, vidensindsamling, arbejdet med udviklingsplaner og meget mere. Læs mere om værktøjskassen her.

Fem byer har testet anbefalingerne

I 2022 er Partnerskabets anbefalinger blevet testet i fem danske bymidter, som er: Ringsted, Vordingborg, Lemvig, Vojens og Rødekro. De fem testbyer har haft til opgave at opnå erfaringer med to af Partnerskabets anbefalinger: At styrke de lokalt forankrede bymidtesamarbejder og at sætte fokus på den strategiske udvikling af bymidten. Testbyerne har derudover opnået erfaringer med inddragelse af forskellige målgrupper i bymidtesamarbejdet som fx ejendomsejerne og unge.

Testbyernes erfaringer

Erfaringerne fra testbyerne viser blandt andet, at det lokale samarbejde om bymidten kan bidrage med lokal viden og afklaring, ligesom det er et nødvendigt skridt for at sikre en lokal forankring af prioriteringer og indsatser. Det giver de bedste resultater, hvis der i bymidtesamarbejdet kan sættes fokus et konkret projekt eller et fælles mål, så der er en konkret opgave, som skal løses i fællesskab. Den politiske forankring af bymidtesamarbejdet betyder endvidere meget for gennemslagskraften af projekterne. Derudover er der i forløbet opnået en række af andre erfaringer. Testbyernes erfaringer er samlet i en erfaringsopsamling udgivet i februar 2023, som findes her: Erfaringsopsamling (pdf).