Udviklingsplaner og aktiviteter

Et bærende element i bymidtesamarbejderne er gennemførelsen af aktiviteter og projekter, der er relevante for bymidtesamarbejdets partnere og bidrager til bymidtesamarbejdets overordnede formål. Et tydeligt strategisk sigte kan desuden på mange måder være gavnligt for samarbejdet og højne effekterne af bymidteindsatsen.

Udviklingsplaner og strategiske pejlemærker

Arbejdet med levende bymidter kræver et langsigtet lokalpolitisk fokus og en helhedsorienteret tilgang med en klar og entydig retning for bymidten.

En strategisk udviklingsplan er ofte en naturlig forudsætning for fysiske forandringer i bymidten. Formålet med en udviklingsplan behøver dog ikke nødvendigvis at være en fysisk forandring. Det kan også være at identificere en strategisk overligger, vision, ny fortælling eller at revitalisere det lokale samarbejde. Selve arbejdet med en udviklingsplan eller ny fortælling kan på kort sigt være mobiliserende. Det er dog vigtigt at genbesøge tidligere udviklingsplaner og den historik, der ligger for tidligere inddragelse og samarbejde.

Læs om testbyernes arbejde med udviklingsplanen her.

Bysamarbejdets aktiviteter

I valget af aktiviteter er det væsentligt at tage afsæt i en fælles forståelse for, hvordan man kan styrke parterne individuelt. Alle aktører i samarbejdet vil spørge sig selv, hvad de får ud af at bidrage med deres i forvejen knappe ressourcer i et bymidtesamarbejde.

Det er desuden vigtigt at iværksætte resultatskabende projekter så tidligt som muligt i etableringsfasen, da gode resultater vil kunne bruges som trædesten i processen.

Se eksempler på aktiviteter her.

Værktøjskassen

Du er her: Udviklingsplaner og aktiviteter