Værktøjskasse til levende bymidter

Find inspiration til dit bymidtesamarbejde.

Bymidteudvikling er en kompleks udfordring, som ingen parter kan løse alene, hverken kommune, detailhandlende eller ejendomsejere. Partnerskab for levende bymidter peger derfor på, at brede bymidtesamarbejder er en central nøgle til at sikre en positiv udvikling af de danske bymidter.

Her på siden har vi samlet en række forskellige redskaber til bymidteudvikling med afsæt i at igangsætte og udvikle brede samarbejder mellem offentlige og private aktører. Værktøjskassen her indeholder tre hovedtemaer, hvorfra der kan dykkes dybere ned i de enkelte underemner. Hovedtemaerne er:

Inspirationskatalog

Hvis du er kommunal byplanlægger eller projektleder, der skal til at igangsætte et formelt bymidtesamarbejde, så foreslår vi, at du ser nærmere på vores korte inspirationskatalog her. I kataloget har vi i kort form samlet inspiration og gode råd til det kommunale engagement i bymidten bl.a. om valg af samarbejdsform, politisk forankring og om at opnå større enighed i byen om strategiske pejlemærker eller fælles udviklingsplaner.

Værktøjskassen

Værktøjskassen er udarbejdet i regi af Partnerskab for levende bymidter. Den er i sin nuværende form resultatet af en opsamling på fase 1 og vil blive udbygget løbende i takt med, at der høstes erfaringer fra en række testbyer i Danmark.