Projektledelsen

Erfaringen viser, at et velfungerende bysamarbejde er afhængigt af, at der er allokeret ressourcer til en god og dedikeret sekretariatsfunktion som minimum i form af en citymanager, projektleder, netværksleder eller lignende.

Projektledelsens nødvendige kompetencer er:

  • Kommerciel indsigt i forretningsudvikling samt markedsforståelse ift. særligt detailhandel og ejendomsudvikling.
  • Bred indsigt i de faglige udfordringer, f.eks. detailhandels- og erhvervsudvikling, turisme, kultur, økonomi, byudvikling og forståelse for, hvad der skaber et godt sted.
  • Forståelse for de forskellige interessentgrupper og deres virke, tidshorisonter og ressourcer.
  • Evne til at skabe tillid og gode relationer mellem forskellige mennesker.
  • Evne til at begejstre, kommunikere og sælge en idé.
  • Konflikthåndtering og procesfacilitering.
  • Indsigt i netværksledelse; at kunne ’lede til siden’, engagere bredt og kontinuerligt og at koble de tilstedeværende kompetencer.
  • ’Politisk tæft’ og evnen til at koble handlinger med strategi.
  • Evne til fundraising (kan evt. tilkøbes som konsulentbistand).

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at projektledelsen kommer til at sidde med meget viden og indgående kendskab til de enkelte medlemmer, som skal gives videre ved evt. personudskiftning. Hvis ikke bymidtesamarbejdet skal være alt for sårbart, er der behov for at sikre en robust organisering af sekretariatsfunktionen.

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.