Områderne som indgår i den målrettede screening

Efter den første indledende screening i 2022 er der identificeret seks områder - tre større og tre mindre - som er undersøgt nærmere i en målrettet screening i foråret 2023. 

De tre større områder er:

  • Område A – Tønder Kommune og Esbjerg Kommune
  • Område B – Esbjerg Kommune
  • Område E – Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune

De tre mindre områder er:

  • Område F – Tønder Kommune
  • Område G – Jammerbugt Kommune
  • Område H – Jammerbugt Kommune

Efterfølgende er det besluttet, at to yderligere områder indgår i en målrettet screening. Det drejer sig om et område nord for det eksisterende testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune og et område ved Borris Skydeterræn, der ligger i kommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning.

 

Kortet viser de seks områder (A, B, E, F, G og H), der er screenet målrettet i foråret 2023, og de to områder (D og I), som indgår i en supplerende målrettet screening i efteråret 2023.

Der er ulemper og begrænsninger for alle de identificerede områder. Det har ikke været muligt at identificere områder, hvor placering af et tredje testcenter kan gennemføres, uden at det må forventes, at der skal ske nedlæggelse af nærliggende boliger på grund af afstands- og støjkrav. Det har heller ikke været muligt at identificere områder, der er egnede til placering af et tredje testcenter for store vindmøller, uden at gældende naturbeskyttelsesregler, herunder regler om EU-beskyttede Natura 2000-områder, i givet fald skal fraviges i større eller mindre omfang.

 Resultatet af den målrettede screening kan ses her

 Læs mere om naturbeskyttelse i de seks allerede screenede områder her.