Landsplandirektiv for Baltic Pipe 2019 - 2020

Landsplandirektiv for Baltic Pipe 2019 samt mindre ændringer 2020 af midlertidige arbejdspladser og enkelte ændringer af den overordnede arealreservation til en ny gastransmissionsledning

Landsplandirektiv for Baltic Pipe (2019)

Landsplandirektiv for Baltic Pipe danner plangrundlag for en ny gastransmissionsledning fra den jyske vestkyst i Varde kommune til Faxe Bugt. Landsplandirektivet erstatter desuden den kommunale planlægning for udvidelserne af Nybro modtagestation i Varde og en ny kompressorstation i Næstved.

Ændringer til landsplandirektiv Baltic Pipe

Erhvervsministeren har uddelegeret kompetencen til at foretage mindre ændring i landsplandirektivet for Baltic Pipe til Erhvervsstyrelsen. Fem gange i 2020 har Erhvervsstyrelsen jf. § 4 i landsplandirektivet om Baltic Pipe godkendt en række mindre ændringer af midlertidige arbejdspladser og enkelte ændringer i den overordnede arealreservation.

Godkendelse af mindre ændringer d. 7. februar 2020 (pdf)