Høring i forbindelse med evaluering af planloven

Fra den 6. december 2019 til den 31. januar 2020 kl. 12.00 har det været muligt at indgive idéer og forslag til fremtidens planlov – bedre byer og landdistrikter. Høringsperioden er udløbet og de indkomne svar behandles i foråret 2020.

Idéportal: Fremtidens planlov – bedre byer og landdistrikter

Du kan se de indkomne høringssvar til fremtidens planlov – bedre byer og landdistrikter her:

HØRING

Temaer

1. Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket naturhensyn

2. Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling

3. Byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder

4. Styrket erhvervs- og turismeudvikling

5. Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne

6. Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne

7. Digitalisering af planer og data

8. Klagesystemet