Landsplandirektiver 2000 - 2009

Oversigt over lamdsplandirektiver med ikrafttrædelse i perioden 2000- 2009

Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren (2009)

Landsplandirektivet fra 2009 sikrede, at Auderødlejren genanvendes i overensstemmelse med Fingerplanen og i respekt for naturen og landskabet på Arrenæs.

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse (2009)

Landsplandirektivet fra 2009 afgrænser den grønne kile gennem Flyvestation Værløse og fastlægger rammer for anvendelsen af området. 

Landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner (2009)

Landsplandirektivet fra 2009 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner.

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland (2007)

Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Esbjerg Kommune.

Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland (2007)

Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Frederikshavn kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø (2007)

Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø.

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen (2005)

Landsplandirektivet fra 2005 giver mulighed for nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Fjerritslev, Frederikshavn, Hadsund, Løkken-Vrå, Pandrup, Møldrup, Skive, Spøttrup, Grenå, Nørre Djurs, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Ulfborg-Vemb, Augustenborg, Haderslev, Skærbæk, Sydals, Aabenraa, Fåborg, Hårby, Rudkøbing, Sydlangeland, Tranekær, Ørbæk, Bjergsted, Dragsholm, Gørlev, Møn, Nysted, Rødby, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner og Bornholms Regionskommune.

Landsplandirektiv fra den 30. april 2001 om overførsel af visse mindre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone uden for hovedstadsområdet (2001)

Landsplandirektiv om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone i Møn, Fakse, Vordingborg, Skælskør, Nykøbing-Rørvig, Esbjerg, Århus, Ebeltoft, Nibe, Hals, Sæby og Pandrup kommuner. 

Notat

Brev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Landsplandirektiv fra den 14. juni 2001 om overførsel af visse mindre sommerhusområder i kystnærhedszonen i hovedstadsområdet til byzone (2001)      

Landsplandirektiv om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone i Græsted-Gilleleje, Helsingør, Helsinge, Jægerspris, Vallø og Bramsnæs kommuner.     

Notat                                                                                                         

Brev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Landsplandirektiv for en national prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune (2000)

Cirkulære om planlægning for etablering af en national prøvestation til afprøvning af store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune, Ringkøbing amt.