Hvad sker der efter den målrettede screening?

Hvis aftalekredsen beslutter at gå videre med at udpege arealer til etablering af et eventuelt tredje testcenter, skal der foretages en grundig miljø- og habitatkonsekvensvurdering af indvirkningen på miljø og natur samt naboer til et evt. testcenter, og offentligheden skal inddrages gennem høring. Denne proces forventes at vare mindst 1-1½ år.

Først herefter kan regeringen og aftalekredsen tage endeligt stilling til, om og hvor der evt. kan etableres et tredje testcenter.

Hvis det besluttes at etablere et tredje testcenter, skal der fremsættes et lovforslag om et tredje testcenter. Det forventes tidligst at kunne ske i 2026. Først når loven er vedtaget af Folketinget, kan anlægsarbejdet mv. sættes i gang. Anlægsarbejde ifm. testcenteret forventes at tage ca. to år.

Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen kan vise, at der kan være behov for forskellige kompenserende tiltag i forhold til natur og miljø, f.eks. mulighederne for etablering af erstatningsnatur. Disse tiltag skal som udgangspunkt gennemføres, før et testcenter kan tages i brug. Det kan også vise sig at blive nødvendigt at nedlægge boliger for at kunne overholde afstands- og støjkrav i lovgivningen. Nedlæggelse af boliger vil kunne ske gennem frivillig aftale eller om nødvendigt gennem ekspropriation, der også først kan gennemføres, når en lov om et tredje testcenter er vedtaget af Folketinget.