Status for evaluering af planloven

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 12/2017 om ændring af planloven, at planloven mv. skal evalueres inden 1. juli 2020. På baggrund af COVID-19 situationen er arbejdet med evalueringen imidlertid blevet forsinket.