Hvad skal der etableres ved testcentret?

Der sigtes mod at finde arealer til etablering af 6-8 testpladser med mulighed for opstilling af vindmøller med en totalhøjde på op til 450 m. Der vil være tale om testfaciliteter, der er klar til at håndtere de højeste vindmøller i verden, som er beregnet til opstilling ude på havet, når de er færdigtestet. Placeringsmuligheder og antal af mulige testpladser inden for området skal konkretiseres nærmere som led i den målrettede screening.

Ud over standpladserne skal der etableres andre tekniske anlæg, bygninger og veje, herunder omlægning af veje i nærområdet af testcentret. Ved de to eksisterende nationale testcentre ved Høvsøre øg Østerild er der fx også etableret målemaster og servicebygninger og besøgsfaciliteter. 

Oplysninger om de to eksisterende nationale testcentre for store prototypemøller ved Høvsøre og Østerild.