Serie 0-møller

Det fremgår af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021, at der skal også screenes for testpladser til opstilling af serie 0-møller.

En prototype er den første, ikke-seriefremstillede vindmølle af en ny type vindmølle, mens serie 0-vindmøllen er den første, mindre produktionsserie af en ny vindmølletype. På de nationale testcentre for store vindmøller testes kun prototyper.

De tekniske krav til afprøvning af serie 0-møller er mindre restriktive end for afprøvning af prototypemøller, så det er som udgangspunkt forbundet med færre udfordringer at finde egnede arealer til test af serie o-møller.

Identificering af arealer, som er egnet til opstilling af serie 0-møller uden for de nationale testcentre for store prototypemøller, gennemføres parallelt med gennemførsel af den målrettede screening for et tredje testcenter med udgangspunkt i data indhentet af Bolig- og Planstyrelsen.

Planlægning for arealer til test af serie 0-møller er som udgangspunkt en kommunal opgave, og oplysningerne om de identificerede områder til test af serie 0-møller vil kunne bruges af kommunerne i forbindelse med fremtidig kommunal planlægning.