GIS-skabeloner

I GIS-skabelonerne finder du eksempler på geometrier og dertilhørende attributter, som opfylder kravene for en specifik plantypes datamodel.

Hvad er en gyldig geometri i Plandata.dk?

Vær opmærksom på følgende, når der laves geometrier til Plandata.dk:

  • Et uploadet objekt skal enten være et multipolygon, en linje eller et punkt 
  • En fil kan ikke indeholde eksempelvis både et polygon og et punkt
  • En geometri må ikke indeholde linjer, der krydser hinanden
  • Geometrier i Plandata.dk skal uploades i koordinatsystemet ETRS89 / UTM zone 32N, EPSG:25832

Se evt. vejledningen til valideringstjek af geometrier for flere eksempler.

I nedestående tabel finder du GIS-filer til brug i forbindelse med upload af planer til indberet.plandata.dk under fanen "Upload GIS".

Filerne indeholder fiktive nye planer for en tilfældig kommune - denne data fungerer altså udelukkende som eksempler. Vær opmærksom på, at data skal rettes til, så de passer til den enkelte kommune. Dette betyder blandt andet, at planens geometri skal placeres inden for kommunens egen grænse.

Du kan kun uploade planer til den kommune, som din bruger i Plandata.dk er tilknyttet.

Bemærk, at test- og driftssystemet er to separate systemer, som ikke har nogen sammenhæng. Hvis du eksempelvis skal uploade en kommuneplanramme til testsystemet, kan du ikke tilknytte den til et planid for en kommuneplan i driftsystemet. Du skal i stedet oprette en ny kommuneplan i testmiljøet.

GIS-filer med alle attributter

Her finder du GIS-skabeloner med kolonner for attributter tilknyttet hver enkelt plantype. Kun kolonner, der er obligatoriske for den specifikke plan uafhængigt af statusser, er udfyldt med eksempler på den specifikke attribut.

Vær opmærksom på, at der i kolonnen "DOKLINK" skal angives en sti til plandokumentet i pdf-format. Det er vigtigt, at det er en offentligt tilgængelig sti.

Planens status er angivet i kolonnen status og kan have én af følgende værdier:

Status Betydning
KF Kladde til forslag
F Forslag
KV Kladde til vedtaget
V Vedtaget
A Aflyst

GIS-skabeloner

Shape-format MapInfo-format

Landsplandirektiver

Shape-format MapInfo-format
Udviklingsområder i kystnærhedszonen
Udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
Overførsel af sommerhusområder til byzone i kystnærhedszonen
Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
Kyst- og naturturisme  Kyst- og naturturisme

Forsyningsplaner

Shape-format MapInfo-format

OBS! Indkaldelse til idéer og forslag, udbygningsaftaler og varmeplaner

Det er foreløbigt ikke muligt at downloade og uploade de tre plantyper indkaldelse til idéer og forslag, udbygningsaftaler og varmeplaner med attributter. Det er dog muligt at uploade geometrien uden attributter tilhørende den enkelte plan, efter den er blevet oprettet på indberet.plandata.dk

 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk