Opsætning af webservices i MapInfo

Dette er en teknisk vejledning til opsætningen og anvendelse af Plandata.dks webservices i programmet MapInfo.

Plandata.dk udbyder tre forskellige services, WMTS, WMS og WFS. Alle services henter data direkte i Plandata.dk’s database, og det er derfor altid opdateret data, som vises. Det er samme data, der vises i alle services, dog kan temaerne have forskellige navne.

Alle data fra Plandata.dk vises i kortprojektionen UTM zone 32, ETRS89.

Plandata.dk's webservices

Revisionshistorik 

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændring
1.1.0 24-02-2022 Overførsel til HTML-format. Opdeling af tidligere vejledning i to seperate vejledninger, én til Mapinfo og én til QGis. 
1.0.0 06-01-2020 Første version

1. Indledning

For at gøre brug af WFS eller WMS er et GIS program nødvendigt, som fx QGIS eller MapInfo. I næste afsnit finder du en gennemgang af fremgangsmåden til at oprette forbindelse via WFS i MapInfo.

Fremgangsmåden er den samme ved brug af WMS.

1.1. Adgang til WFS-servicen

Adgang til WFS-servicen sker via en URL-adresse, som trækker på Plandata.dk’s databaser. Når man åbner URL-adressen, vil en XML-fil vises der ser således ud:

 

URL-adresser findes på planinfo under:

Adgang til webservices

2. Fremgangsmåde i Mapinfo 

3.1 Opret forbindelse 

Under fanen ”Start” findes knappen ”Åbn” og herefter kan man vælge mellem WFS og WMS.

 

Vælg knappen ”Servere” for at indtaste URL adressen til WFS’en.

 

 

Indtast URL for WFS i øverste felt og derefter en beskrivelse, som du finder passende.

Adgang til webservices

 

Vælg den nye WFS adgang du har oprettet, og tryk ”OK”.

 

Vælg det lag, du er interesseret i og tryk ”OK”

 

3.2. Geografisk afgrænset søgning

For at begrænse søgningen i MapInfo, vælges knappen ”Rækkefilter…”.

 

For at afgrænse indhentningen af data til en eller flere kommuner, vælges kolonnen ”komnr” og operatoren ”=”. I værdifeltet skrives det kommunenummer som skal være den afgrænsende faktor.

Hvis der skal indhentes oplysninger for flere kommuner, udfyldes de næste linjer ligeledes. Her er det vigtigt at konjuktionen sættes til ”or”.

 

3.3. Tidsafgrænset søgning

Hvis data ofte udtrækkes fra Plandata’s WFS, anbefales det at anvende et deltaudtræk filtreret på tid. Deltaudtrækket filtrerer indhentningen af data, sådan at kun de data vælges, der er opdateret siden sidste udtrækning. På den måde går indhentningen af data hurtigere, og der er mindre chance for at opleve fejl på grund af timeout.

Når der er oprettet forbindelse til WFS’en og et lag er valgt, kan der trykkes ”Rækkefilter…”. I dette eksempel filtreres data både ved hjælp af kommunenummer og tid.

Filtreringen sker på baggrund af feltet ”datoopdt” eller ”oprettet” afhængigt af hvilket lag, der filtreres på. Klik på skrivefeltet ”Hvor” for at vælge rækken ” datoopdt” i dropdown-menuen ”kolonner”. Indtast den dato, der sidst blev indhentet data i formatet: '2019-01-01T00:00:00'

Tryk ”OK” og filtreringen vil returnere geometrier opdateret efter den valgte dato.

 

3.4. Gem filen lokalt

For at gemme filen lokalt, vælgess fanen ”START” og derefter ”Gem kopi som”.

 

Vælg den ønskede ”Filetype” og ”Projektion” og tryk ”Gem”.

 

 
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk