Ejendomsvurderinger

Fra 2018 vil ejendomsvurderingerne blive udregnet efter en ny metode, som bl.a. vil indeholde flere oplysninger om den enkelte ejendom. Blandt disse vil indgå data fra Plandata.dk.

Entydige og digitalt tilgængelige oplysninger om de enkelte grundes udnyttelses- og anvendelsesmuligheder er af afgørende betydning for Skatteministeriets fremtidige ejendomsvurderinger.

På den baggrund vurderede Skatteministeriet allerede i 2016, at der var behov for en tilretning af planloven, udbygning af de eksisterende it-systemer samt gennemførelse af den nødvendige digitalisering og registrering af udnyttelses- og anvendelsesmuligheder for den enkelte grund.

 

Ejendomsvurderingerne henter data fra en lang række registre og offentlige myndigheder, fx BBR, Plandata.dk, Tinglysningen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Det er Plan– og Landdistriktsstyrelsen, som varetager og står for drift og vedligeholdelse af Plandata.dk systemet, mens kommunerne står for løbende at opdatere indholdet af systemet ved indberetning af nye planer og opdatering af gamle.

Hvis man oplever fejl i plangrundlaget, kan man henvende sig til kommunerne og anmode dem om at opdatere oplysninger. Det er kommunerne, der har ansvaret for, at gældende planer er tilvejebragt eller opretholdt efter bestemmelserne i planloven.

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk