Vejledning til at finde og se planer i Plandata.dk

Af kortmodulerne kan du blandt andet finde og se planer, gemme kortudsnit i PDF-format og downloade geometrier.

Planer, som indberettes af kommunerne i Plandata.dk, bliver offentligt udstillet i Plandata.dk's kortmodul.

Kortmodulet tilbyder en række funktioner og værktøjer, som blandt andet gør det muligt for borgere og virksomheder at se, hvad der gælder for områder.

Kortmodulet vises som en almindelig hjemmeside og kræver derfor ingen installationer.

Find og se planer

Der findes tre forskellige dele af kortmodulet:  

Derudover er det muligt at finde de plantyper, som på nuværende tidspunkt ikke indberettes i Plandata.dk, på dette webside under Høring og vedtagelser

Vejledning til kortmoduler

For yderligere hjælp og vejledning til anvendelse af de forskellige kortmoduler, se følgende vejledninger:

Korttemaer

Kortmodulet bruges ved at tænde og slukke for forskellige "korttemaer" (fx lokalplaner).

Et korttema er et kort med tilhørende oplysninger. I daglig tale kaldes et korttema også et kortlag, et temalag eller blot et lag.

Et korttema vedrørende f.eks. kommuneplanrammer består af en flade - også kaldet en polygon - med tilhørende oplysninger om den pågældende plan.

Ved at tænde for et temalag og bruge info-knappen fra værktøjslinjen, er det muligt at få vist informationer for det tændte temalag. 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk