Opsætning af webservices i QGIS

Dette er en teknisk vejledning til opsætningen og anvendelse af Plandata.dks webservices i programmet QGis.

Plandata.dk udbyder tre forskellige services, WMTS, WMS og WFS. Alle services henter data direkte i Plandata.dk’s database, og det er derfor altid opdateret data, som vises. Det er samme data, der vises i alle services, dog kan temaerne have forskellige navne.

Alle data fra Plandata.dk vises i kortprojektionen UTM zone 32, ETRS89.

Plandata.dk's webservices

Revisionshistorik 

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer
1.1.0 14-02-2022 Overførsel til HTML-format. Mindre sproglige ændringer og udskift af skærmklip til nyeste version af QGis. Opdeling af tidligere vejledning i to, én til Mapinfo og én til QGis. 
1.0.0 06-01-2020 Første Version 

1. Indledning 

For at gøre brug af WFS eller WMS er et GIS program nødvendigt, som fx QGIS eller MapInfo. I følgende afsnit finder du en gennemgang af fremgangsmåden til at oprette forbindelse via WFS i programmet QGis .

Fremgangsmåden er den samme ved brug af WMS.

1.1. Adgang til WFS-servicen

Adgang til WFS-servicen sker via en URL-adresse, som trækker på Plandata.dk’s databaser. Når man åbner URL-adressen, vil en XML-fil vises, der ser således ud:

 

URL-adresser findes på planinfo under:

Adgang til webservices

2. Fremgangsmåde i QGIS

Nedenstående er en fremgangsmåde i GIS-programmet QGis. Ligende funktioner og fremgangsmåder findes i andre programmer. 

2.1. Opret forbindelse

I QGIS kan WFS tilgås i venstre side af vinduet (rød cirkel) eller WMS (grøn cirkel), som vist herunder.

Vises dette panel ikke i ens vindue kan webservices ligeledes tilgåes under "Layer ", derefter "add layer" og "add WFS layer" eller "add WMS/WMTS layer". 

 

Der åbnes et nyt vindue hvor du kan administrere dine WFS services, tilføje nye, redigere eller slette eksisterende services. Ved oprettelse af en ny forbindelse, vælges knappen ”ny”, og et nyt vindue vil åbne sig.

 

De to øverste felter i et nye vindue skal udfyldes med hhv. et valgfrit navn til din WFS og en URL adresse til Plandata.

URL-adresserne kan findes her

 

Herefter kan alle services ses i toppen af WFS-vinduet. Har du flere end én gemt, kan du trykke på pilen og få vist en liste med alle gemte services.

 

Når en given service er blevet valgt, trykkes der på ”Forbind”. Herfra vil en masse rækker med de forskellige temalag åbne sig, og der er mulighed for at vælge den du skal bruge. Når den rette er valgt, kan der trykkes ”Add” / ”Tilføj”.

 

2.2. Geografisk afgrænset søgning

Hvis man ikke vil have et temalag for hele Danmark, er der mulighed for at begrænse søgningen indenfor én eller flere kommuner. Når der er oprettet forbindelse til WFS’en og laget er blevet valgt kan der trykkes ”Build query” / ”Byg forespørgsel”.

 

I dropdown-menuen til højre, kan der vælges hvilket felt i datamodellen, der skal begrænses ud fra.

 

Dette eksempel tager udgangspunkt i en begrænsning i forhold til kommunegrænsen.

Klik på skrivefeltet ”Hvor” for derefter at vælge rækken ”Komnr (int)” i dropdown-menuen ”kolonner”. Forespørgslen bygges op i programmeringssproget SQL, og syntaxen ser således ud:

komnr = 101

Nu kan der manuelt indtastes et kommunenummer, som vist på nedenstående billede. Hvis der skal søges i flere kommuner kan følgende syntax bruges:

komnr in (101,151)

 

 

Bemærk at baggrundskortet ikke er den del af Plandata’s WFS, men er lagt ind for at give reference til planerne.

2.3. Tidsafgrænset søgning

Hvis data ofte udtrækkes fra Plandata’s WFS, anbefales det at anvende et deltaudtræk filtreret på tid. Deltaudtrækket filtrerer indhentningen af data, sådan at kun de data vælges, der er opdateret siden sidste udtrækning. På den måde går indhentningen af data hurtigere, og der er mindre chance for at opleve fejl på grund af timeout.

Når der er oprettet forbindelse til WFS’en og et lag er valgt, kan der trykkes ”Build query” / ”Byg forespørgsel”. I dette eksempel filtreres data både ved hjælp af kommunenr og tid.

 

Filtreringen sker på baggrund af feltet ”datoopdt” eller ”oprettet” afhængigt af hvilket lag, der filtreres på. Klik på skrivefeltet ”Hvor” for at vælge rækken ” datoopdt” i dropdown-menuen ”kolonner”. Indtast den dato, der sidst blev indhentet data i formatet:

datoopdt > '2019-01-01T00:00:00'

Tryk ”ok” og filtreringen vil returnere geometrier opdateret efter den valgte dato.

2.4. Gem filen lokalt

Hvis der er brug for at lave ændringer i geometrien, skal filen gemmes lokalt først.

Dette gøres ved at højre klikke på laget i venstre side af vinduet og vælge ”Export" / ”eksporter” og "Save Features as" / "gem objekter som".

 

Gem nu i ESRI Shapefile, Mapinfo Tab, GML eller den filtype i er vant til at arbejde med. Husk på at gemme i den rette projektion, EPSG: 25832 / UTM zone 32N.

Kryds feltet ”Add saved file to map” / ”Føj gemt fil til kortet”, vælg en placering til din fil og tryk ”OK”.

 

 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk