Brugeroprettelse og rettigheder

For at logge på Plandata.dk skal du have en medarbejdersignatur gennem kommunens MitID brugeradministrator.

Login til Plandata.dk sker via FællesBrugerRettighedsSystemet (FBRS). Brugere af Plandata.dk skal derfor have en MitID Erhverv – og signaturen skal være tildelt de rigtige rettigheder.

Oprettelse af nye brugere

Nets DanID står for oprettelse af medarbejdersignaturer og Digitaliseringsstyrelsen kan hjælpe med den tekniske opsætning.
På MitID brugeradministration kan man tildele rettigheder til eksisterende brugere.

Kontakt Nets DanID, hvis du skal have oprettet en ny bruger/medarbejdersignatur.

Læs mere om MitID medarbejdersignatur

Kontakt supporten hos MitID Erhverv

En medarbejdersignatur skal være koblet til kommunens CVR-nummer. Ønsker kommunen at give en ekstern leverandør fuldmagt til at tilgå Plandata.dk på kommunens vegne, skal den eksterne leverandør have oprettet en medarbejdersignatur i kommunens CVR-nummer.

Hjælp til teknisk opsætning

Digitaliseringsstyrelsen kan hjælpe dig, hvis du har problemer med at få installeret din medarbejdersignatur på din computer.

Kontakt Digitaliseringsstyrelsen, hvis du har spørgsmål til den tekniske opsætning af en medarbejdersignatur.

Kontakt supporten hos Digitaliseringsstyrelsen

Tildeling af rettigheder

Det er kommunens brugeradministrator, der kan tildele rettigheder. Det gøres gennem MitID brugeradministration (forudsat at vedkommende har en MitID Erhvev - ellers kontakt Nets DanID først for oprettelse af medarbejdersignatur).

I Plandata.dk findes der to typer af rettigheder:

  • ”Planlægger read only”, som giver brugeren læseadgang til Plandata.dk
  • ”Planlægger all”, som tillader brugeren at tilgå og redigere (indberette, fejlrette, ændre og aflyse planer) i Plandata.dk.

Skal brugeren have adgang til at korrigere og godkende deljordstykker, skal rettigheden ”Planlægger all” tildeles uden andre rettigheder.

Læs mere om at få og tildele rettigheder

En oversigt over de forskellige rettigheder ses af nedenstående tabel. Bemærk at alle felter i ”Planlægger all” skal være afkrydset, hvis brugeren skal have adgang til at behandle deljordstykker. 

Oversigt over rettigheder i Plandata.dk
Rettigheder / brugergrupper Planlægger All Planlægger Read only Beskrivelse
Plandata.dk - Indberetter af
deljordstykkeinformation 
x   Læse, korrigere og godkende deljordstykkeinformation for kommunen
Plandata.dk - Indberetter af kommuneplan x   Indberette Kommuneplan for
kommunen. 
Plandata.dk - Indberetter af landzonetilladelse x   Indberette Landzonetilladelser for kommunen 
Plandata.dk - Indberetter af lokalplan x   Indberette Lokalplaner for
kommunen 
Plandata.dk - Indberetter af spildevandplan x   Indberette Spildevandsplaner for kommunen
Plandata.dk - Indberetter af
varmeforsyningsplan 
x   Indberette Varmeforsyningsplaner for kommunen
Plandata.dk - Indberetter af VVM  x   Indberette VVM-redegørelser for kommunen 
Plandata.dk - Indberetter af zonekort x   Indberette Zonekort for kommunen.
Plandata.dk - Kommunal administrator x   Læse og redigere høringslister for kommunen 
Plandata.dk - Læseadgang til deljordstykkeinformation x x Læse deljordstykkeinformation for kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til kommuneplan  x x Læse Kommuneplan for kommunen 
Plandata.dk - Læseadgang til landzonetilladelse x x Læse Landzonetilladelser for kommunen 
Plandata.dk - Læseadgang til lokalplan  x x Læse Lokalplaner for kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til spildevand  x x Læse Spildevandsplaner for
kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til varmeforsyningsplan x x Læse Varmeforsyningsplaner for
kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til VVM  x x Læse VVM-redegørelser for
kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til zonekort  x x Læse Zonekort for kommunen
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer
1.2.2

09/04-2024

Opdatering af links og rettelser i forbindelse med overgang fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv. 
1.2.1.

27/01-2022

Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.
1.2.0 13/06-2019 Generel opdatering, herunder tildeling af rettigheder for adgang til behandling af deljordstykker
1.1.1. 23/05-2018 Præcisering og ensretning af filens navn
1.1.0 19/02-2018 Uddybning og præcisering af hvordan der oprettes forbindelse og hvordan rettigheder tildeles.
1.0.0 22/12-2017 Første udgave