Udkast til vejledning om klima og bæredygtighed i planlægningen er sendt i offentlig høring

Publiceret 28-06-2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 28. juni 2024 sendt udkast til vejledning om klima og bæredygtighed i planlægningen i offentlig høring.

Vejledning om klima og bæredygtighed i planlægningen har til formål at uddybe de nye muligheder i planloven for at prioritere hensynet til klima i den fysiske planlægning.

Vejledningen uddyber for eksempel de nye muligheder for at planlægge for vedvarende energi, planlægge parkering, som understøtter grøn mobilitet, samt nye måder at sikre klimatilpasningstiltag og bynatur på.

Du kan læse udkast til vejledningen på Høringsportalen her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68852

Høringssvar

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen senest fredag den 30. august 2024.

Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2023–7238.

Baggrund

Vejledningen følger op på lov nr. 417 om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og lov nr. 418 om ændring af lov om planlægning, der trådte i kraft den 1. juli 2023, samt lov nr. 1790 om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love, der trådte i kraft den 1. januar 2024.