Offentlig høring af resultat af screening for potentielle arealer til energiparker

Første runde af forslag til arealer til potentielle energiparker sendes nu i offentlig høring i 5 uger fra den 10. oktober til den 14. november 2023.

Det fremgår af Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, at der skal gennemføres en screening for at identificere et antal områder, der potentielt er egnede til større energiparker på land, og som kan bidrage til ambitionen om en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi (VE) på land inden 2030. Det fremgår af aftalen, at der gennemføres en offentlig høring af screeningresultaterne.

I juni 2022 inviterede den daværende Indenrigs- og Boligminister kommuner og VE-opstillere til at indsende forslag til arealer, der kunne være egnede til potentielle energiparker.

Med udgangspunkt i beskyttelsesinteresser, arealets størrelse, mulighed for net-tilslutning mv. har Plan- og Landdistriktsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemført en screening, der har identificeret 32 mulige arealer til energiparker i hele landet.

Den offentlige høring af screeningsresultatet har til formål at oplyse om den gennemførte screening samt at kvalificere og indhente oplysninger og bemærkninger til de 32 arealer.