Vejledning om produktions-, transport- og logistikvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen er offentliggjort

Publiceret 05-07-2024

Find vejledningen her

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udarbejdet en opdateret vejledning om produktions-, transport- og logistikvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen.

Vejledningen har til formål at beskrive planlovens regler om planlægning på arealer belastet af støj, lugt, støv og anden luftforurening og regler om planlægning for og omkring produktions-, transport- og logistikvirksomheder.

Vejledningen om produktions-, transport- og logistikvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen var i offentlig høring i perioden den 17. april 2024 til 15. maj 2024. Plan- og Landdistriktsstyrelsen modtog i alt 28 høringssvar, hvoraf 10 kommuner, foreninger, organisationer, mv. havde bemærkninger til vejledningsudkastet.

Du kan finde vejledningen her.