PUBLIKATION

Vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

03-01-2022

Den 1. januar 2019 trådte planlovens regler om strategisk planlægning for landsbyer i kraft med virkning for forslag til kommuneplaner fra den 1. juli 2019. Ændringen betyder, at kommunerne skal tage stilling til muligheden for udviklingen af kommunens landsbyer i kommuneplanlægningen.

Bolig- og Planstyrelsen har i 2021 udarbejdet en vejledning om strategisk planlægning for landsbyer. Vejledningen har til formål at give et overblik over bestemmelserne om strategisk planlægning for landsbyer og inspirere til, hvordan arbejdet med strategisk landsbyplanlægning kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.

Vejledningen refererer bl.a. kommunale eksempler på strategisk planlægning og en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer, der er udarbejdet af Realdania i samarbejde med tre kommuner.