Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre

01-03-2017

I Høvsøre er det planen at udvide det nuværende testcenter med to testpladser, en mod syd og en mod nord.

En udvidelse af testcentret har stor samfundsmæssig interesse. Det eksisterende testcenter i Høvsøre er etableret i 2000 på baggrund af et landsplandirektiv, som er udstedt i medfør af planlovens § 3. Det fremgår af den politiske aftale, der ligger til grund for udvidelsen, at en udvidelse ved Høvsøre skal ske ved en anlægslov. Der skal nu udarbejdes en vurdering af forslagets miljømæssige konsekvenser (VVM-redegørelse) og en habitatkonsekvensvurdering, som vil danne grundlag for et forslag til anlægslov, som vil blive behandlet i Folketinget.

Det er regeringen ved Erhvervsministeriet, der er den ansvarlige myndighed for anlægsloven og derfor også for udarbejdelse af et forslag til VVM-redegørelse mm. Lemvig Kommune, naboer og borgere i området vil løbende blive inddraget i processen.