Bystruktur og cyklisme fase I

01-11-2015

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Betydningen af regional placering, detaljeret bystruktur, cykelstier, parkering og kollektiv transport for cykelture til/fra boliger og arbejdspladser.