Notat om høringssvarene til Forslag til Landsplanredegørelse 2013

25-10-2013

Sammenfattende redegørelse

Den 28. juni 2013 fremlagde miljøministeren Forslag til Landsplanredegørelse 2013 til offentlig debat frem til den 27. september 2013.

Den 26. august og den 9. september 2013, holdt Miljøministeriet debatmøder om Forslag til Landsplanredegørelse 2013. På møderne deltog regionrådsformænd, borgmestre, kommunaldirektører, byplanlæggere og særligt interesserede foreninger og organisationer, og der blev fremført konstruktive idéer og forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Ved høringsperiodens afslutning den 27. september 2013 var der modtaget 80 høringssvar.