Bæredygtige forstæder – Udredning og anbefalinger

01-09-2012

Denne rapport indeholder 10 overordnede anbefalinger, som er baseret på tre kilder til viden

Forstædernes Tænketank blev nedsat af Naturstyrelsen og Realdania i foråret 2011 og fik til opgave at udvikle anbefalinger til, hvordan efterkrigstidens forstadsområder kan udvikles og omdannes på en sådan måde, at de fremover kommer til at fungere mere bæredygtigt i både miljømæssig, social og økonomisk forstand. Tænketankens medlemmer er udpeget, så de repræsenterer forskellige fagligheder, institutioner og aktører, der er involveret i udviklingen og omdannelsen af de danske forstæder.