Fremtidens planlægning for vindmøller på land

30-10-2012

Rapport om fremtidens planlægning af vindmøller på land.

En arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning har se t nærmere på de redskaber, som kommunerne har til planlægning for vindmøller på land, og de overordnede hensyn som kommunerne skal varetage. Arbejdet resultatet i en rapport, som videregav anbefalinger til den daværende miljøminister.

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.