Forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm

01-05-2010

To forslag til landsplandirektiver der afrunder den proces med udlæg af nye sommerhusområder, som Folketinget igangsatte med en ændring af planloven i 2004. Med forslagene er der disponeret over samtlige de 8.000 nye sommerhusgrunde, som loven giver mulighed for at udlægge.

Forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusområder i Region Midtjylland, på Sjælland og Bornholm med plads til i alt 1.000 sommerhusgrunde.

Forslaget udsendes parallelt med forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusområder i landsdelscentrene og deres oplande.