Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø

01-01-2007

Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø.