Notat: Landsplandirektiv fra den 14. juni 2001 om overførsel af visse mindre sommerhusområder i kystnærhedszonen i hovedstadsområdet til byzone

14-06-2001

Landsplandirektiv om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone i Græsted-Gilleleje, Helsingør, Helsinge, Jægerspris, Vallø og Bramsnæs kommuner.