Lov om statsligt udpegede energiparker vedtaget

Publiceret 30-05-2024

Folketinget har den 30. maj 2024 vedtaget en ny lov om statsligt udpegede energiparker. Loven giver bedre vilkår for etablering af energiparker på land med vindmøller og solcelleanlæg samt tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse.

Det er ministeren for byer og landdistrikter, der med kommunalbestyrelsens tilslutning, udpeger arealer til energiparker.

Med loven og tilhørende ændringer af anden lovgivning er det muligt at prioritere opstilling af vindmøller, solcelleanlæg og tilknyttede anlæg i forhold til andre interesser. Loven giver videre adgang til efter en konkret vurdering at dispensere fra visse beskyttelseshensyn i bl.a. naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven med henblik på realisering af en udpeget energipark. Loven giver også bedre muligheder for planlægning af vedvarende energi m.v. i kystnærhedszonen. Kommunerne får med loven også bedre mulighed for planlægning af erhvervsarealer i energiparker i det åbne land.

Loven giver samtidig mulighed for, at staten efter anmodning fra kommunerne kan overtage lokalplanlægningen af energiparker og myndighedsbehandlingen på natur- og miljøområdet.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024. Bekendtgørelser om udpegning af de første energiparker forventes sendt i høring i efteråret 2024 med henblik på udpegning sidst i 2024.

Du kan læse mere om loven ved at følge dette link: Orientering om lov om statsligt udpegede energiparker.