National prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune

01-06-2020

Resumé af VVM-redegørelse Landsplandirektiv Kommuneplantillæg Lokalplan VVM-tilladelse

Danmark skal have en ny national prøvestation for store vindmøller. Det skal vi, så vi ved indgangen til det nye årtusinde kan fastholde Danmarks førende position inden for produktion af vindmøller og videreudvikle vores særlige knowhow på området. Hertil kommer, at store vindmøller som dem, der skal opstilles og testes i en national prøvestation, også vil bidrage til at opfylde vores mål om at reducere CO2.

VVM-redegørelsen indeholder en samlet vurdering af etableringen af en national prøvestation for store vindmøller, herunder en redegørelse for anlæggets fysiske udformning samt for de socioøkonomiske konsekvenser.

I redegørelsen beskrives hovedforslaget ved Høvsøre og et forslag til et alternativ med en kombineret placering ved Røjensø Odde og Rønland gennem vurdering bla. af emner som hensyn til naboer, støj, flora og fauna, adgang til området og landskabelige værdier. Redegørelsen belyser også de henvendelser, som er modtaget i de forudgående offentlighedsfaser i 1999, hvor Miljø- og Energiministeriet indkaldte idéer og forslag til brug for planlægningen af den nationale prøvestation.