Evaluering af den udvidede fleksboligordning

20-05-2019

Kommunernes muligheder for at meddele fleksboligtilladelser blev udvidet med virkning fra den 1. januar 2016.  Formålet med udvidelsen af ordningen var yderligere at fremme omsætteligheden af boliger i landdistrikter.