Landsplandirektiv for Baltic Pipe

15-07-2019

Landsplandirektiv for Baltic Pipe danner plangrundlag for en ny gastransmissionsledning fra den jyske vestkyst i Varde kommune til Faxe Bugt. Gasledning skal transportere gas fra de norske gasfelter i Nordsøen til det polske gastransmissionsnet. Landsplandirektivet erstatter desuden den kommunale planlægning for udvidelserne af Nybro modtagestation i Varde og en ny kompressorstation i Næstved.