Vejledning - Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk

31-01-2019

Forklaring på betydningen af mulige statustyper for lokalplan, kommuneplan og kommuneplantillæg.

Vejledningen er version 1.1.0, offentliggjort d. 18-02-2019