Lokal Agenda 21 i kommunerne og regionerne

23-01-2019

Nærværende rapport udgør erhvervsministerens redegørelse til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg om kommunernes og regionernes arbejde med Lokal Agenda 21 i perioden 2014-2018.

Redegørelsen indeholder fem kapitler. Kapitel 1 ridser baggrunden for FN’s verdensmål og Agenda 21 op. Kapitel 2 er en sammenfatning af rapporten. Kapitel 3 og 4 er en gennemgang af dels kommunernes og regionernes arbejde med lokal Agenda 21. Sidste kapitel er en gennemgang af kommunernes arbejde med FN’s verdensmål.