Vejledning om grundejerforeninger

18-09-2018

Vejledningen fra 1983 kan fortsat have interesse i forbindelse med oprettelse af grundejerforeninger i lokalplanlægningen.

Vejledningen beskriver retlige rammer for grundejerforeninger, herunder forslag til standard-lokalplanbestemmelser og forslag til standard-grundejerforeningsvedtægter. Reglerne for lokalplanlægning og grundejerforeninger fremgår nu af planlovens § 15, stk. 2, nr. 16.