Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning 2018

01-03-2018

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning. Oversigten sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning.

Med den moderniserede planlov fra juni 2017 er de nationale interesser, blevet fokuseret til fire nationale interesseområder:

  •  Vækst og erhvervsudvikling
  •  Natur- og miljøbeskyttelse
  •  Kulturarvs- og landskabsbevarelse
  •  Hensyn til nationale og regionale anlæg. 

Erhvervsministeren vil fremover kun fremsætte indsigelser mod kommunernes planlægning, hvis de er i strid med disse fire nationale interesser.