Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet

23-03-2018

Denne vejledning har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med lokalplaner, der har et bevaringsværdigt sigte.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer, der sikrer de udpegede kulturmiljøer og en oversigt over bevaringsværdige bygninger, mens lokalplaner kan præcisere og uddybe, hvilke hensyn der gælder for de enkelte kulturmiljøer og bygninger.

Vejledningen indeholder:

  • eksempler på bevaringsværdier og gevinster ved at bevare dem
  • faktuel viden om de lovmæssige forhold omkring bevaring i kommuneplan og lokalplan
  • eksempler på, hvordan bevarende lokalplanlægningen kan bruges både i byer og på landet

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania med assistance fra Center for Bygningsbevaring.  

Vejledningen kan downloades her på siden. Den kan også rekvireres ved henvendelse til planloven@erst.dk, så længe lager haves.