Vejledning om landzoneadministration - Planlovens §§ 34-38

13-07-2018

Erhvervsstyrelsen har i juli 2018 offentliggjort Vejledning om landzoneadministration – Planlovens §§ 34-38.

Vejledningen er en praktisk vejledning rettet mod kommunalbestyrelsens sagsbehandling efter landzonebestemmelserne.

Hensigten er at give et overblik over rammerne for kommunernes landzoneadministration og beskrive relevante emneområder og procedurer, der er relevante i forbindelse med kommunalbestyrelsens sagsbehandling.

Vejledningen erstatter ”Vejledning om landzoneadministration - Planlovens §§ 34-38” fra 2002.

Vejledningen blev opdateret i oktober 2018, hvor der blev rettet en skrivefejl i vejledningens skema side 79, og i november 2019 i forhold til lovændringerne i 2018 (korrektion af lovtekniske fejl).

I november 2019 er vejledningen lagt på Retsinformation.