Boligmarkedsanalyse for hovedstaden - Boligbehov, udviklingspotentialer og strategier

01-01-2018

Rapport om befolkningsvækst og stigende boligefterspørgsel i København.

Transport-, Bygnings-og Boligministeriet (2018)